Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ THÚY NGA 04/03/2021
2 TRẦN QUỐC CƯỜNG 04/03/2021
3 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
4 đinh thị kim chi - cấp mới 04/03/2021 10/03/2021
5 đinh diệp trọng nghĩa - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 04/03/2021 10/03/2021
6 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
7 nguyễn thụy như quỳnh - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 04/03/2021 10/03/2021
8 NGUYỄN THIỆN TOẠI 04/03/2021
9 CÔNG TY TNHH LILYA COSMETICS 04/03/2021 09/03/2021
10 NGUYỄN MODEL MODEL 04/03/2021 19/03/2021