Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC THÚY 21/10/2021
3 Trương Anh Tuấn 21/10/2021
4 LÝ HOÀI PHƯƠNG AN 21/10/2021
5 VŨ ĐỨC TÚ 21/10/2021
6 Trương Anh Tuấn 21/10/2021
7 Trần Anh Tuấn 21/10/2021
8 Nguyễn Tiến Thăng 21/10/2021
9 NGÔ THỊ THANH HÀ 21/10/2021
10 Trần Văn Trung 21/10/2021