Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOÀ 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂM NHIÊN 03/12/2021
4 NGUYỄN THỊ KHÁ 03/12/2021
5 HUỲNH CAO CƯỜNG 03/12/2021
6 LÂM CHÍ CƯỜNG 03/12/2021
7 TRẦN THỊ BẢO LINH 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VESTON MINH 03/12/2021
9 PHẠM THU THẢO 03/12/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 03/12/2021