Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Vĩnh Ngọc Bảo 03/10/2022 18/10/2022
3 TRƯƠNG TẤT THÀNH 03/10/2022
4 THÂN THỊ ÁNH SAO 03/10/2022
5 LÊ THỊ DIỆU TRÂM 03/10/2022
6 VÕ TRẦN THANH PHƯƠNG 03/10/2022
7 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN 03/10/2022
8 Vũ Khánh Lâm 03/10/2022
9 VÕ THÀNH SƠN 03/10/2022
10 PHAN PHONG PHÚ 03/10/2022