Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN HIỆU 25/06/2021 19/07/2021
2 PHẠM HOÀNG LÂM 25/06/2021 19/07/2021
3 PHẠM HOÀNG LÂM 25/06/2021 19/07/2021
4 NGUYỄN VĂN TÂN 25/06/2021 19/07/2021
5 NGUYỄN VĂN TÂN 25/06/2021 19/07/2021
6 TRẦN TÁM 25/06/2021 19/07/2021
7 TRẦN TÁM 25/06/2021 19/07/2021
8 NGUYỄN VĂN ÚT 25/06/2021 19/07/2021
9 NGUYỄN VĂN ÚT 25/06/2021 19/07/2021
10 LÊ THANH HẰNG 25/06/2021 19/07/2021