Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Mỹ Trang 23/10/2021
3 Nguyễn Thanh Sang 23/10/2021
4 Lê Hùng Thịnh 23/10/2021 28/10/2021
5 Trần Thị Hằng 23/10/2021 28/10/2021
6 huỳnh văn hưng 23/10/2021
7 Đoàn Thị Mỹ Nhung 23/10/2021 28/10/2021
8 HUỲNH THỊ KIM CÚC 23/10/2021 01/11/2021
9 NGUYEN THI HOAI LINH 23/10/2021 28/10/2021
10 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 23/10/2021 26/10/2021