Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Tá Dũng 03/12/2021
3 trương thị hoa 03/12/2021
4 VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VIỆT NAM BÁCH NGHỆ THỰC HÀNH 03/12/2021
5 Phan Thị Hường 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ TƯƠI 03/12/2021
7 Công ty TNHH TM XNK Linh Quân 03/12/2021
8 Trần Cao Chiến 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Thúy Ngân 03/12/2021 17/12/2021
10 NGUYỄN THỊ HỒNG THU 03/12/2021