Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tùng Lâm 08/05/2021
2 LE KIM NGOAN 08/05/2021
3 Phan Thanh Sơn 08/05/2021
4 NGUYEN THANH KIEU 08/05/2021
5 Công ty TNHH TM SX XNK H 08/05/2021
6 NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH 08/05/2021 14/06/2021
7 Nguyễn Đức Vinh 08/05/2021
8 Nguyễn Thị Hường 08/05/2021 14/06/2021
9 Công ty TNHH SX TM Đại Thành Công 08/05/2021
10 Nguyễn Thị Uyển Nhi 08/05/2021 14/06/2021