Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Mỹ Duyên 11/05/2021
2 Nguyễn Ngân Giang 11/05/2021
3 Phương Tâm Thảo 11/05/2021
4 Huỳnh Thị Hồng Thiên 11/05/2021
5 Đoàn Ngọc Quỳnh Hương 11/05/2021
6 Nguyễn Thị Bình An 11/05/2021
7 Huỳnh Tấn Vinh 11/05/2021 14/05/2021
8 Vũ Thành Nguyên 11/05/2021
9 Trần Văn Thi 11/05/2021 18/05/2021
10 NGUYỄN NGỌC MAI THI 11/05/2021