Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hoa 21/01/2022
3 Nguyễn Tiến Thăng 21/01/2022
4 NGUYỄN HIỆP 21/01/2022
5 LÊ VĂN TIẾN 21/01/2022
6 Nguyễn Thị Phức 21/01/2022
7 HUỲNH VĂN DŨNG 21/01/2022
8 Đậu Thị Nam Sương 21/01/2022
9 LÂM VĂN CHINH 21/01/2022
10 TẤT VĨNH NHẠC 21/01/2022