Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN LÊ QUÝ 02/03/2021
2 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 02/03/2021
3 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 02/03/2021
4 Trần Hữu Hiệp 02/03/2021
5 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
6 NGUYỄN VĂN HÀ 02/03/2021
7 TRẦN ĐẠI VỆ 02/03/2021
8 NGUYỄN VĂN HÀ 02/03/2021
9 VŨ VĂN VỮNG 02/03/2021
10 TRẦN VĂN THI 02/03/2021