Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYEN NGOC YEN PHI 08/12/2021
3 Trần Thị Lý 08/12/2021
4 Trịnh Thị Hồng 08/12/2021
5 Nguyễn Thành Nhân 08/12/2021
6 NGUYEN NGOC YEN PHI 08/12/2021
7 Nguyễn Thị Thủy 08/12/2021
8 NGUYEN THI KIM 08/12/2021
9 Võ Thị Bích Vân 08/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 08/12/2021