Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯ AN 12/05/2021
2 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
3 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
4 NGUYỄN MINH THẾ 12/05/2021 13/05/2021
5 Lê Thị Tuyết Trinh (đại Diện) 12/05/2021 27/05/2021
6 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 12/05/2021 21/05/2021
7 NGUYỄN VĂN ROTE 12/05/2021 13/05/2021
8 PHAN HUY THÀNH 12/05/2021 17/05/2021
9 TRẦN VĂN THI 12/05/2021 21/05/2021
10 Nguyễn Thị Huyền 12/05/2021 14/06/2021