Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Thùy Dương 30/07/2021
2 Nguyễn Tài Thi 30/07/2021
3 Trần Văn Nhiều 30/07/2021
4 Nguyễn Hồng Đào 30/07/2021
5 Quãng Trọng Hiếu 30/07/2021
6 Lê Thị Thùy Dương 30/07/2021
7 Ngô Đình Ngọc Mai 30/07/2021
8 Đặng Thị Vân Anh 30/07/2021
9 Trần Kim Tuyến 30/07/2021
10 Lê Thị Thanh Huyền 30/07/2021