Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Anh Đức 26/02/2021
2 Lê Thị Kim Nhung 26/02/2021
3 NGÔ XUÂN VIỆT 26/02/2021
4 LÊ THỊ DIỄM TRINH 26/02/2021
5 TRẦN THỊ KIM HOA 26/02/2021
6 Phan Nguyễn Phụng Nhi 26/02/2021
7 Trần Thị Hoàng Hoanh 26/02/2021
8 NGUYỄN THỊ KIÊU OANH 26/02/2021
9 NGUYỄN HỮU LÃM 26/02/2021
10 La Chấn Hào 26/02/2021 02/03/2021