Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG THỊ LÊ 08/03/2021
2 TRẦN THANH MAI 08/03/2021
3 Phạm Như Quỳnh 08/03/2021
4 NGUYỄN QUANG VINH 08/03/2021
5 - 08/03/2021 24/03/2021
6 Bưu điện (Tạ Thu Hằng) 08/03/2021 11/03/2021
7 - 08/03/2021 24/03/2021
8 - 08/03/2021 24/03/2021
9 Nguyễn Ngọc Huy 08/03/2021 12/03/2021
10 - 08/03/2021 24/03/2021