Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần cao minh 24/11/2020 25/11/2020
2 Nguyễn Thị Tươi 24/11/2020 25/11/2020
3 Nguyễn Phú Loan Anh 24/11/2020 24/12/2020
4 Nguyễn Thị Mai 24/11/2020 21/12/2020
5 HOÀNG THỊ QUẾ NGA 24/11/2020 15/12/2020
6 Nguyễn Thị Thúy Nga 24/11/2020 24/12/2020
7 NGUYỄN THỊ NHI 24/11/2020 27/11/2020
8 (Nguyễn Thị Huệ) 24/11/2020 25/12/2020
9 VÕ THỊ THU HUYỀN 24/11/2020 01/12/2020
10 Bưu điện (Phan Trường Nhật Tân) 24/11/2020 01/12/2020