Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Le quang huy 21/09/2021
2 NGUYỄN THỊ LIỆT 21/09/2021
3 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 21/09/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 21/09/2021
5 PHÙNG THỊ HIỀN 21/09/2021
6 TRẦN THỊ NGỌC MAI 21/09/2021
7 Vũ Kỳ Nam 21/09/2021
8 NGUYỄN THỊ THANH 21/09/2021
9 Trần Phương Hạnh 21/09/2021 27/09/2021
10 Vũ Thị Là 21/09/2021 27/09/2021