Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯƠNG VIỆT QUANG 29/11/2020
2 Mai Văn Lương 29/11/2020
3 LƯU Y NGỌC 29/11/2020
4 LƯƠNG VIỆT QUANG 29/11/2020
5 Đinh văn Xanh 29/11/2020
6 Đào thị thảo 29/11/2020
7 Mạch Thị Oanh 29/11/2020
8 Nguyễn Trung Hiếu 29/11/2020 29/11/2020
9 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG 28/11/2020
10 LÊ THỊ YẾN NHI 28/11/2020 20/11/2020