Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRẦN NAM 27/11/2021
3 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THC 27/11/2021
4 LÊ CHỈNH 27/11/2021
5 Đỗ Thị Phượng 27/11/2021
6 CTY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI (TRẦN THANH SƠN) 27/11/2021 02/12/2021
7 NGUYỄN THỊ HẠNH 27/11/2021 29/11/2021
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 27/11/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR 27/11/2021
10 Cty TNHH SX TM DV Khánh Quang Vinh10/03/1993 27/11/2021