Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Châu Minh Trí 26/01/2021
2 Bùi Thị Quỳnh Mai 26/01/2021
3 ĐẶNG CÔNG PHÚ 26/01/2021
4 Trương Vân Trường 26/01/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 26/01/2021 29/01/2021
6 PHAN NGỌC QUỲNH LIÊN 26/01/2021
7 Đào Thị Minh Thư 26/01/2021 02/02/2021
8 Phan van An 26/01/2021
9 Trần Thị Mỹ Thuận 26/01/2021
10 Đào Thị Minh Thư 26/01/2021 02/02/2021