Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM T VĂN THU 01/12/2020 04/12/2020
2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN MINH PHÚ (Đ/d Nguyễn Thị Ái) 01/12/2020 29/12/2020
3 LÊ TẤN ĐẠT 01/12/2020 04/12/2020
4 LÊ KIM NGỌC 01/12/2020 07/12/2020
5 Phạm Thị Kim Trâm (Đ/diện Huỳnh Bảo Thọ) 01/12/2020 13/01/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 01/12/2020 31/12/2020
7 LÊ THỊ BÍCH LIỄU 01/12/2020
8 PHẠM THỊ KIM NGÂN 01/12/2020 21/12/2020
9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN MINH (Đ/d Ngô Văn Tấn) 01/12/2020 29/12/2020
10 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Hòa Tân 01/12/2020 08/12/2020