Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ONLINE VINA 03/12/2021
4 Lê Thị Hà An 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH NHA KHOA E TRU S CA 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/12/2021
7 Lê Thị Thu 03/12/2021
8 Phan Thanh Trúc 03/12/2021
9 Thái Thị Mỹ Hạnh 03/12/2021
10 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 03/12/2021