Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ XUÂN 30/11/2021
3 CÔNG TY TNHH MTV TM DV KIM TRƯỜNG PHÚC THỊNH 30/11/2021
4 Đỗ Ngọc Hưng 30/11/2021
5 NGUYỄN DUY LÊ 30/11/2021
6 Bá Thị Trung Đầy 30/11/2021
7 Huynh my phong 30/11/2021
8 Vương Thị Linh 30/11/2021
9 LÊ THỊ HÀ 30/11/2021
10 HUỲNH THỊ HỒNG 30/11/2021 21/12/2021