Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
3 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 03/12/2021
4 Bùi Ngọc Lan 03/12/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL MALLS 03/12/2021
6 Trương Thị Duyên 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG 03/12/2021
8 LÊ MINH HOÀNG 03/12/2021
9 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN 03/12/2021
10 Hoàng Thúy Phượng 03/12/2021