Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TIẾN ĐẠT 26/10/2021
3 Trần Minh Trung 26/10/2021
4 Nguyễn Thị Bình An 26/10/2021
5 ĐINH BẢO TRÂM 26/10/2021
6 LÊ VĂN TIẾN 26/10/2021
7 TRẦN PHƯƠNG VY 26/10/2021
8 Trần Minh Trung 26/10/2021
9 NGÔ THỊ TRÂN TRÂN 26/10/2021
10 VŨ THỊ MINH HỒNG 26/10/2021 26/10/2021