Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tran Phuoc Hung 24/05/2022
3 PHÙNG THẠCH HÙNG 24/05/2022 07/06/2022
4 TRẦN TRỌNG HOAN 24/05/2022 07/06/2022
5 CTy TNHH KD ST TUYỀN KÝ 24/05/2022
6 Nguyễn Đặng Linh Phương 24/05/2022
7 VÕ MINH HIẾU 24/05/2022 07/06/2022
8 ĐẬU VĂN HIẾU 24/05/2022 07/06/2022
9 PHẠM HỒNG DUY 24/05/2022 07/06/2022
10 CTY TNHH Kim Đăng 24/05/2022