Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Tài 23/10/2021
3 Phạm Thị Thu Huệ 23/10/2021
4 NGUYỄN THANH SANG, NGUYỄN THỊ KIM MỸ - DIỆP HOÀNG ANH 23/10/2021 08/11/2021
5 Nguyễn Văn Khoát 23/10/2021 01/11/2021
6 Hồ Thị Mỹ Dung 23/10/2021
7 Huỳnh văn Nở 23/10/2021
8 HÀ THỊ MỸ VƯƠNG 23/10/2021
9 Nguyễn Phạm Vân An 23/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC VÂN 23/10/2021