Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trọng Thành 16/06/2021
2 Trần Tuấn Hiền 16/06/2021
3 NGUYỄN VĂN THIỆN 16/06/2021
4 Nguyễn Ngọc Thu Thủy 16/06/2021
5 NGUYỄN VĂN THIỆN 16/06/2021
6 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/2021 21/06/2021
7 Lương Thế Lâm 16/06/2021
8 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/2021 21/06/2021
9 Hồ Phước Nguyện 16/06/2021 21/06/2021
10 Nguyễn Ngọc Minh Trang 16/06/2021 21/06/2021