Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ DUNG 20/05/2022
3 Phạm Thị Mỹ Dung 20/05/2022
4 Phạm Thị Mỹ Dung 20/05/2022
5 PHẠM THỊ DUNG 20/05/2022
6 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 20/05/2022 25/05/2022
7 NGUYỄN THỊ BÍCH LÀNH 20/05/2022 25/05/2022
8 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IN MINH HIỂN 20/05/2022
9 LÊ THỊ NHƯ Ý 20/05/2022
10 TRẦN THỊ CÔNG HIỆP 20/05/2022