Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đỗ Quốc Huy 14/10/2019 24/10/2019
2 C/O MR. SADAHARU KATO HO CHI MINH CITY-DHL 14/10/2019 23/10/2019
3 Trần Lương Trường Thủy 14/10/2019 17/10/2019
4 TRẦN THỊ YẾN OANH 14/10/2019 17/10/2019
5 TRAN THI MINH HIEN-DHL 14/10/2019 23/10/2019
6 TRẦN THỊ HUỆ 14/10/2019 17/10/2019
7 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 14/10/2019 24/10/2019
8 VIET HOA ELECTRONICS CO.LTD-DHL 14/10/2019 23/10/2019
9 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 14/10/2019 16/10/2019
10 HEO YOUNG JI-DHL 14/10/2019 23/10/2019