Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI VĨNH PHÚ 20/10/2020 21/10/2020
2 LÝ KIM PHỤNG 20/10/2020 21/10/2020
3 Nguyễn Thị Bích Tiền 20/10/2020
4 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN NHIÊN VIỆT 20/10/2020 23/10/2020
5 ĐẶNG THỊ MỘNG THẮM 20/10/2020
6 ĐỒNG THỊ NHƯ HẢO 20/10/2020 21/10/2020
7 HUỲNH VĂN HIỀN 20/10/2020 21/10/2020
8 PHẠM THỊ NGỌC 20/10/2020
9 BÙI THỊ TRÀ MY 20/10/2020
10 Trần Nguyễn Ánh Nhi 20/10/2020