Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/05/2022
3 Phạm Hồng Vân 20/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO AN TOÀN 20/05/2022
5 ĐOÀN THỊ CẨM VÂN 20/05/2022
6 Trương Thị Huỳnh Mai 20/05/2022
7 Nguyễn Thị Bích Châu 20/05/2022
8 PHẠM HÙNG KHANH 20/05/2022
9 Trần Thị Kim Thuỳ 20/05/2022
10 Trương Thị Huỳnh Mai 20/05/2022