Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/04/2021
2 Phan Thị Kim Truyền 19/04/2021
3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/04/2021
4 PHẠM THÁI BÌNH 19/04/2021
5 NGUYỄN VĂN NỞ - HỨA MINH PHƯƠNG 19/04/2021
6 Nguyễn Kim Thủy 19/04/2021
7 PHAN THỊ THÚY HẰNG 19/04/2021
8 Nguyễn Kim Thủy 19/04/2021
9 NGUYEN THI ANH HONG 19/04/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 19/04/2021