Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HÀ THỊ HIẾU 27/11/2021
3 ĐOÀN ĐỨC DUY 27/11/2021
4 Trần Thị Mỹ Hương 27/11/2021
5 Bùi Thị Bích Hà 27/11/2021
6 Nguyễn Xuân Uyên 27/11/2021
7 ĐẶNG TÙNG LÂM 27/11/2021
8 VŨ TRỌNG PHỤNG 27/11/2021
9 NGUYỄN NGỌC TUYẾT - NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ - NGUYỄN NGỌC YẾN- NGUYỄN THÀNH NHỰT - NGUYỄN THỊ QUANH - NGUYỄN THÀNH THẬT - NGUYỄN VĂN THẤM 27/11/2021 03/01/2022
10 PHẠM VĂN THANH 27/11/2021