Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Việt Trung 20/08/2019 27/08/2019
2 Phùng Hữu Thắng 20/08/2019
3 Huỳnh Kim Chi 20/08/2019
4 Tạ Thanh Thủy 20/08/2019
5 Lê Văn Lộc 20/08/2019
6 RHEA RUTH ABELLERA - UPS 20/08/2019 30/08/2019
7 HUỲNH VĂN TRUYỀN 20/08/2019
8 QUATEST 3 - UPS 20/08/2019 29/08/2019
9 VĂN NHÃ PHƯƠNG LÊ - UPS 20/08/2019 29/08/2019
10 BÙI THỊ MINH TRÍ - UPS 20/08/2019 29/08/2019