Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NHI SƯƠNG 18/05/2022 03/06/2022
3 Nguyễn Thị Thu Thùy 18/05/2022 24/05/2022
4 Trần Bá Tâm 18/05/2022 24/05/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH MẪN 18/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HÀ 18/05/2022 24/05/2022
7 Vũ Kỳ Nam 18/05/2022
8 Ngô Thị Ngọc Liễu 18/05/2022
9 NGUYỄN THỊ HÀ 18/05/2022 24/05/2022
10 NGUYỄN THỊ HÀ 18/05/2022 24/05/2022