Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
3 NGUYỄN ĐOÀN THIÊN PHƯƠNG 20/01/2022
4 Nguyễn Thị Bình An 20/01/2022
5 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
6 VŨ TIẾN HÙNG 20/01/2022
7 TRẦN THỊ MINH 20/01/2022
8 PHAN THANH DÂN 20/01/2022 21/01/2022
9 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
10 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 20/01/2022 25/01/2022