Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 26/05/2022
3 CÔNG TY TNHH YANG MING SHIPPING (VIỆT NAM) 26/05/2022
4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN QUÂN 26/05/2022
5 NGUYỄN KIM DUYÊN 26/05/2022
6 Dương Văn Thuận 26/05/2022
7 Công Ty TNHH Rồng Địa Cầu 26/05/2022
8 NGUYỄN ĐỨC KIỆN 26/05/2022
9 Lê Quyết Chí 26/05/2022
10 LÊ THANH TRUNG 26/05/2022