Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Minh Huê 27/10/2021
3 TRẦN THỊ LÀI 27/10/2021
4 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 27/10/2021
5 VŨ THỊ TUYẾT 27/10/2021
6 Vũ Thị Thanh 27/10/2021
7 Nguyễn Ngọc Thanh 27/10/2021
8 ĐẶNG HOÀNG GIANG 27/10/2021
9 HUỲNH THẾ LINH 27/10/2021
10 PHẠM DOÃN THẢO 27/10/2021