Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH THỊ TÂM 19/05/2022
3 phạm ngọc khánh 19/05/2022
4 LAI THI KIM THOA 19/05/2022
5 NGUYỄN THi thanh thủy 19/05/2022
6 BÙI THỊ THANH 19/05/2022
7 LÊ VĂN HIỂN 19/05/2022 23/06/2022
8 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 19/05/2022 24/05/2022
9 Đinh Thư Ngân Tuyền 19/05/2022
10 HỒNG TRỌNG VŨ 19/05/2022