Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HOA 28/11/2020
2 Nguyễn Xuân Hương 28/11/2020
3 Nguyễn Xuân Hương 28/11/2020
4 Công ty TNHH SX 28/11/2020
5 Tran Thi Hoa 28/11/2020
6 Vũ Minh Trí 28/11/2020
7 võ thị ngọc liên 28/11/2020
8 Nguyễn Ngọc Nhung 28/11/2020
9 Nguyễn Ngọc Nhung 28/11/2020
10 Mạc Thị Thủy 28/11/2020