Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Quỳnh Phương 17/10/2019
2 ĐÀO NHẬT HOÀ 17/10/2019 19/12/2019
3 NGUYỄN TRẦN VƯƠNG 17/10/2019
4 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ BÌNH MINH 17/10/2019 21/10/2019
5 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG 17/10/2019
6 Phạm thị anh thư 17/10/2019
7 TƯỞNG YẾN KÌNH 17/10/2019
8 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ BÌNH MINH 17/10/2019 21/10/2019
9 NGUYỄN NGỌC THÀNH 17/10/2019 22/10/2019
10 LÊ VĂN DŨNG 17/10/2019 21/11/2019