Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/2021
2 Nguyễn Ngọc Lương 30/07/2021 04/08/2021
3 ha doan cuong 30/07/2021
4 Mai Tuấn Hải 30/07/2021
5 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 30/07/2021 04/08/2021
6 NGUYỄN THỊ Ý NHI 30/07/2021
7 PHẠM LONG HOÀI BẢO TÂM 30/07/2021
8 Nguyễn Thị Bình An 30/07/2021
9 PHAN THỊ PHƯỢNG 30/07/2021
10 Phạm Hồng Quang 30/07/2021