Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐỨC ĐƯỢC 26/09/2021
2 Lư Hảo 26/09/2021
3 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 26/09/2021 12/10/2021
4 Phạm Thị Lý 26/09/2021
5 TRẦN THI NHUNG 26/09/2021
6 Lê Quốc Vũ 26/09/2021 30/09/2021
7 THẠCH THỊ SA REM 26/09/2021 27/09/2021
8 Phạm Ngọc Thương Thương 26/09/2021
9 Phạm Ngọc Thương Thương 26/09/2021
10 NGÔ ÁI MỸ NHI 26/09/2021