Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ LIÊN 08/12/2021
3 PHẠM TRẦN NGỌC HƯNG 08/12/2021
4 VÕ THỊ ANH THƯ 08/12/2021
5 Nguyễn Thị Nghĩa 08/12/2021
6 Phan Thi Tu Anh 08/12/2021
7 ĐẶNG THỊ MAI UYÊN 08/12/2021
8 Nguyễn Quốc Thống 08/12/2021
9 Trần Văn Tưởng 08/12/2021
10 TRAN NGOC HOANG SON-DHL 08/12/2021 24/12/2021