Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIETBUY247 02/12/2021
4 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 02/12/2021
5 Nguyễn Mai Thảo 02/12/2021
6 LƯU THỊ THỦY 02/12/2021
7 Thi Thanh Ha Vu 02/12/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN BIZDIRECT ASIA 02/12/2021
9 Nguyễn Thị Hoàng Yến 02/12/2021
10 Trần Thị Như Thảo 02/12/2021