Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG 27/11/2020
2 Đặng Ngọc Thảo Vy 26/11/2020
3 Đặng Ngọc Thảo Vy 26/11/2020
4 Dương Thị Ngọc Linh 26/11/2020 30/11/2020
5 TRẦN THỊ HẢO 26/11/2020 30/11/2020
6 Hà Thị Tuất 26/11/2020 30/11/2020
7 NGUYỄN THỜI LÊ TRUNG 26/11/2020
8 Lâm Tú Phụng 26/11/2020
9 ĐOÀN THỊ THÁI BÌNH 26/11/2020
10 Trịnh Vũ Quốc Bảo 26/11/2020