Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỮU BẢO THƯ 19/08/2022
3 HUỲNH MINH THẮNG 19/08/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH NỮ 19/08/2022
5 Lâm Hưng 19/08/2022
6 MAI LÊ THÙY TRANG 19/08/2022
7 Lương Thị Hồng 19/08/2022
8 Đặng Thị Toàn Vân 19/08/2022
9 Trần Huỳnh Mai Phương 19/08/2022
10 Tô Thị Bích Diễm 19/08/2022