Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25/05/2022
3 Đào Vũ Hải Bình 25/05/2022
4 Hồ thị chơn 25/05/2022
5 Lê Thị Huyền Anh 25/05/2022
6 SA KY GIAH 25/05/2022
7 Nguyễn Nho Tính 25/05/2022
8 Lê Thị Quyên 25/05/2022
9 Nguyễn Thị Mỹ Loan 25/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TM DV MAI VÂN CƯỜNG 25/05/2022