Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THANH DUYÊN 26/10/2021
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/10/2021
4 Nguyễn Thị Bình An 26/10/2021
5 TRIỆU THANH PHONG 26/10/2021
6 Trần Hữu Hiệp 26/10/2021
7 TRẦN VĂN ANH KHOA 26/10/2021
8 Nguyễn Thị Trầm 26/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 26/10/2021
10 Trần Văn Thi 26/10/2021 02/11/2021